Правові примітки

Правила участі у Програмі лояльності Bosch Plus

1. Терміни та визначення.

1.1. У цих Правилах терміни, написані з великої літери, мають такі визначення:

1.1.1. Програма лояльності Bosch Plus – маркетинговий захід, метою якого є формування та підвищення лояльності споживачів до дилерів ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», який проводиться за ініціативи ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та полягає у використанні Системи Bosch Plus (надалі – Програма).

1.1.2. Система Bosch Plus – накопичувальна бонусна інформаційно-облікова система, яка адмініструється ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», у межах якої Учасник набирає Бонуси на свій Бонусний рахунок після кожної покупки у Дилера опалювального або водогрійного обладнання ТМ «Bosch» та за рахунок накопичених Бонусів у порядку та за умовами, встановленими цими Правилами, шляхом обміну таких Бонусів через Сайт, отримують право отримати Акційний товар, який вказано у Магазині подарунків або позначено в інших джерелах інформації, за спеціальною Акційною ціною. Порядок та умови отримання Акційних товарів Учасником визначаються цими Правилами.

1.1.3. Замовник Програми лояльності Bosch Plus – ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», юр. адреса:

02152, м. Київ, просп. П.Тичини, буд. 1В, офіс А701, код ЄДРПОУ 14347262 (далі – ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД»).

1.1.4. Організатор Програми лояльності Bosch Plus – ТОВ «РАМ 360», юр. адреса: 01033, м. Київ, вул. Гайдара 50, код ЄДРПОУ 36964746 (далі – Організатор) – уповноважена компанія, що надає послуги в рамках Програми лояльності Bosch Plus, доставки, вручення та продажу Акційних товарів Учасникам Програми та інформаційної підтримки Учасників.

1.1.5. Служба підтримки клієнтів (надалі СПК) – служба підтримки клієнтів, призначена для оперативного надання допомоги Учасникам.

1.1.6. Акційний товар – продукція, роботи, послуги, на які Учасники обмінюють Бонусні Бали.

1.1.7. Бонусний бал (Бонуси) – умовна одиниця, що зараховується на Бонусний рахунок Учасника та списується з Бонусного рахунку Учасника відповідно до Правил та дає Учаснику право на отримання Акційного товару за Акційною ціною. Бонусні Бали використовуються тільки в облікових цілях і ні в якому разі не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінним папером.

1.1.8. Бонусний рахунок – рахунок Учасника, на який у відповідності з правилами зараховуються та з якого списуються Бонуси.

1.1.9. Cайт – сайт у мережі Інтернет www.Bosch-Plus.com.ua, на якому розміщені умови участі в Програмі, через який проводиться реєстрація, накопичення Бонусних Балів і замовлення Акційних товарів за умовами Програми.

1.1.10. Дилер – компанія, що є прямим оптовим партнером ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та продає та/або встановлює опалювальне та/чи водогрійне обладнання.

1.1.11. Магазин подарунків – перелік Акційних Товарів з їхнім описом, призначених для обміну/продажу за Акційною ціною (1,20 грн, включно з ПДВ) Учасниками з використанням Бонусів, що знаходиться у вільному доступі на сайті www.Bosch-Plus.com.ua.

1.1.12. Правила – цей документ, який визначає умови і порядок участі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у Програмі лояльності Bosch Plus, розміщений на Сайті.

1.1.13. Процедура Ануляції Бонусів (Анулювання Бонусів) – процедура Списання Бонусів, раніше зарахованих на Бонусний рахунок Учасника без права на отримання Учасником відповідного Акційного товару.

1.1.14. Процедура Відновлення Бонусів – процедура, яка проводиться у випадку повернення Учасником Акційного товару, отриманого з використанням Бонусів, або у випадку відсутності можливості доставити Акційний товар та/або його аналога, та пов'язана з Нарахуванням Бонусів, списаних у зв'язку з отриманням Акційного товару, який був повернений та/або не доставлений у порядку, вказаному у Правилах.

1.1.15. Процедура Нарахування Бонусів – процедура, у результаті якої відбувається збільшення кількості Бонусів на Бонусному рахунку Учасника на підставах, передбачених Правилами.

1.1.16. Процедура Списання Бонусів – процедура, у результаті якої відбувається зменшення кількості Бонусів на Бонусному рахунку Учасника на підставах, передбачених Правилами.

1.1.17. Учасник – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка зареєстрована в установленому порядку на території України та яка здійснює свою діяльність зі встановлення або продажу опалювального та/чи водогрійного обладнання ТМ «Bosch» або ТМ «Buderus», яка є зареєстрована у системі Bosch Plus.

2. Основні положення.

2.1. Програма лояльності Bosch Plus проводиться безстроково.

2.2. Місцем проведення Програми лояльності Bosch Plus є вся територія України за винятком тимчасово окупованих територій та зони проведення АТО /ООС.

2.3. Правила участі у Програмі містять перелік умов необхідних для вступу до Програми та подальшої участі у ній.

2.4. Виконуючи дії, направлені на приєднання до Програми (пункт 3.1.) та отримання права на отримання Акційного товару у межах Програми, Учасник таким чином підтверджує, що він ознайомився з цими Правилами, приймає умови участі у Програмі, згоден з ними та зобов'язується їх виконувати.

2.5. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» залишає за собою право вносити будь-які зміни та доповнення до Правил, зокрема змінювати назву Програми, дизайн, кількість та систему нарахування Бонусів, порядок отримання Акційних подарунків і т. ін., про що буде повідомляти Учасників на Сайті www.Bosch-Plus.com.ua через мережу Інтернет або іншим способом. Якщо Учасник продовжує брати участь у Програмі, вважається, що Учасник приймає зміни та доповнення.

2.6. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» також залишає за собою право додавати/видаляти/змінювати перелік Акційних товарів у Магазині подарунків, кількість Бонусів, необхідних для отримання того чи іншого Акційного товару. Учасник самостійно отримує інформацію про внесені зміни шляхом ознайомлення з дійсною версією Магазину подарунків.

2.7. У випадку порушення Учасником Правил, ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» направляє Учаснику повідомлення про характер порушення та пропозиції щодо вирішення цього порушення Учасником Правил. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» в односторонньому порядку має право блокувати Бонусний рахунок Учасника і вилучати його з Програми.

2.8. Учасник має право отримувати інформацію щодо Програми одним з таких способів:

2.8.1. на Сайті www.Bosch-Plus.com.ua;

2.8.2. через звернення до контакт-центру за телефоном 0 800 300 733;

2.8.3. з маркетингових матеріалів, які має Дилер;

2.8.4. іншим шляхом.

2.9. Учасник має право отримувати інформацію щодо балансу Бонусного рахунку у Особистому кабінеті на Сайті www.Bosch-Plus.com.ua.

2.10. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» може прийняти рішення щодо зупинки Програми у будь-який час та з будь-якої причини, попередньо повідомивши про це Дилерів та Учасників Програми через Сайт та іншими способами, наприклад, надіславши повідомлення на вказану під час реєстрації адресу електронної пошти. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» зобов'язується повідомити Дилерів та Учасників Програми, щонайменше за 3 місяці до запланованої дати зупинки Програми. Це повідомлення має містити умови припинення Програми, а також крайні строки для отримання Акційного товару за Акційною ціною в обмін на Бонуси. Останнім місяцем для нарахування Бонусів вважається місяць отримання Учасником повідомлення щодо припинення Програми. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» не бере на себе зобов'язання відшкодовувати збитки, нанесені Учасникові через припинення Програми, а також не може бути зобов'язаним виплачувати штрафи та комісії за припинення Програми.

2.11. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» не несе відповідальності за неознайомлення або неналежне ознайомлення Учасників з офіційними Правилами участі в Програмі, а також за надання Учасниками неповних та/або некоректних контактних чи інших даних, необхідних для отримання Акційного товару. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» має право проводити додаткові Акції шляхом публікації їх умов на сайті www.Bosch-Plus.com.ua.

3. Створення Бонусного рахунку в системі Bosch Plus.

3.1. Учасник може зареєструватися у Програмі, заповнивши реєстраційну форму на Сайті в установленому порядку.

3.2. Форма заявки на участь у Програмі містить обов'язкові поля, які мають бути заповнені Учасником. Поля, обов'язкові для заповнення, позначені * (зірочкою). Інші поля можуть заповнюватися Учасником за бажанням. Заповнюючи реєстраційну форму, Учасник виражає згоду на отримання розсилки від ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та/або уповноважених ним осіб та/або Організатора (інформаційні повідомлення щодо стану Бонусного рахунку Учасника та щодо його змін, а також щодо Акцій, які проводить ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», а також SMS щодо статусу надходження Акційного товару на адресу Учасника), якщо при цьому він підтверджує свою згоду у момент заповнення форми та не ставить відмітку у графі про відмову від її отримання. Учасник зобов'язується надавати у реєстраційній формі правдиву інформацію. Реєстраційна форма, що містить неправдиву інформацію, буде вважатися недійсною, а юридична особа чи фізична особа-підприємець, що заповнювала її, не будуть визнані Учасниками Програми.

3.3. Право зареєструвати Учасника має тільки власник або керівник компанії, що здійснює продаж чи встановлення опалювального і водогрійного обладнання марки «Bosch» або «Buderus», який уповноважений діяти від імені компанії на підставі відповідних установчих документів. Приймаючи Правила участі у Програмі, особа, що реєструється, підтверджує, що вона є власником або керівником компанії, що здійснює роздрібну торгівлю та/чи встановлення опалювального і водогрійного обладнання марки «Bosch» або «Buderus», який уповноважений діяти від імені такої компанії та здійснює продаж та/чи встановлення опалювального і водогрійного обладнання ТМ «Bosch» або ТМ «Buderus», не є власником і співробітником компанії оптового партнера Bosch.

3.4. Організатор Програми перевіряє реєстраційну інформацію і надає Учаснику паролі доступу на Сайт. При цьому Учасник отримує статус «Партнер».

3.5. Терміни перевірки даних Учасника становлять 4 робочих дні.

3.6. Якщо Учасник припиняє користуватися Бонусним рахунком, у Програмі продовжують зберігатися його персональні дані.

3.7. Організатор має право відмовити Учаснику в авторизації, зокрема якщо: інформація, надана Учасником, не відповідає дійсності; є скарги від кінцевих користувачів за якістю монтажу.

3.8. Дилер і його співробітники не мають права брати участь у Програмі.

4. Правила Нарахування Бонусів.

4.1. Учасник у момент реєстрації дає свою безумовну згоду на надання ТОВ «Роберт Бош ЛТД» інформації про продаж та/чи встановлення обладнання ТМ «Bosch» або ТМ «Buderus», виключно в рамках проведеної Програми лояльності Bosch Plus для нарахування Бонусів.

4.2. ТОВ «Роберт Бош ЛТД» нараховує на Бонусний рахунок Учасника Бонус за продаж опалювального і водогрійного обладнання ТМ «Bosch» або ТМ «Buderus», яке бере участь у Програмі.

4.3. У програмі бере участь наступне продане Учасником опалювальне і водогрійне обладнання (Обладнання):

4.3.1. Обладнання ТМ «Bosch», що офіційно поставляється на територію України ТОВ «Роберт Бош ЛТД», виготовлене не раніше 01.07.2017 року і вказане в розділі 5 Правил – «Система нарахування Бонусів».

4.3.2. Обладнання ТМ «Buderus», що офіційно поставляється на територію України ТОВ «Роберт Бош ЛТД», виготовлене не раніше 01.07.2017 року і вказане в розділі 5 Правил – «Система нарахування Бонусів».

4.4. Підставою для нарахування Бонуса на Бонусний рахунок Учасника є заповнена реєстраційна форма з інформацією про Обладнання в Особистому Кабінеті Учасника, яка містить всю інформацію, необхідну для коректного нарахування Бонусів.

4.5. Бонуси за Обладнання, що зареєстроване у Програмі, нараховуються на Бонусний рахунок Учасника автоматично протягом трьох календарних днів з дати реєстрації такого Обладнання на сайті www.Bosch-Plus.com.ua.

4.6. Претензії за фактом нарахування Бонусів і суми нарахованих Бонусів приймаються ТОВ «Роберт Бош ЛТД» від Учасника в письмовій формі електронною поштою на адресу: boschplus@boschplus.info.

4.7. Бонуси, нараховані на Бонусний рахунок Учасника, не можуть бути передані або відступлені іншій особі чи використані iншим чином, крім як у порядку, передбаченому цими Правилами.

4.8. Система нарахування Бонусів на Бонусний рахунок Учасника в Bosch Plus приведена в розділі 5 цих Правил «Система нарахування Бонусів».

4.9. На додаток до підстав, перелічених у п. 4.1. і 4.2. цих Правил, ТОВ «Роберт Бош ЛТД» вправі нараховувати Учаснику додаткові Бонуси на Бонусний рахунок за вчинення інших операцій або відповідно до правил Акцій, що можуть проводитися в рамках Програми лояльності Bosch Plus, встановленими для всіх Учасників. Інформація про правила нарахування додаткових Бонусів розміщується на Сайті, в маркетингових матеріалах або іншим способом доводиться до відома Учасників. Учасник автоматично бере участь у всіх Акціях, що проходять. Участь у акціях є безкоштовною.

4.10. Обладнання можна зареєструвати у Програмі лише один раз, у випадку реєстрації раніше зареєстрованого Обладнання у Програмі, Бонуси за це обладнання не нараховуються. ТОВ «Роберт Бош ЛТД» має право призупинити Процедуру нарахування Бонусів на період проведення перевірки на предмет розгляду порушень цих Правил, а також на період проведення слідчих та/або інших дій у разі встановлення уповноваженими органами ознак шахрайства в діях Учасника.

5. Система Нарахування Бонусів.

5.1. Нарахування Бонусів на Бонусний рахунок Учасника здійснюється відповідно до умов, що прописані у розділі 4 цих Правил.

5.2. Бонуси нараховуються Учасникові за кожну зареєстровану одиницю Обладнання відповідно до п. 4.3. цих Правил, залежно від серії або моделі Обладнання.

5.3. Додаткові умови

5.3.1. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», має право, запросити Учасника, що з моменту реєстрації в програмі та впродовж дії Програми накопичив не менше ніж 3000 нарахованих чи списаних Бонусів на Бонусному рахунку, на проходження навчання.

5.3.2. У випадку прийняття ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» рішення про запрошення Учасника на навчання, Учасник отримує лист на електрону адресу Учасника, вказану на Сайті, із запрошенням, де будуть вказані деталі щодо проходження навчання з опалювальної техніки Bosch. Навчання організовується ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» (Замовником). Навчання призначається для Учасника індивідуально та проходить на території того регіону, де зареєстровано місцезнаходження Учасника.

Запрошення Учасника на проходження навчання з опалювальної техніки Bosch є правом, а не обов’язком ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД». ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» залишає за собою право вирішувати чи запрошувати певного Учасника на навчання з опалювальної техніки Bosch.

5.3.3. За умови проходження Учасником навчання з опалювальної техніки Bosch, на яке Учасника було запрошено ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», такий Учасник отримуєте статус «Авторизований партнер».

5.3.4. Протягом 10 робочих днів після завершення навчання Організатор переводить поточний статус Учасника на Сайті на новий, що означає - за кожну подальшу реєстрацію Обладнання кількість Бонусів, що нараховується, відповідно до п. 4.3. цих Правил, автоматично збільшується на 20%.

5.3.5. Протягом 30 робочих днів з моменту зміни статусу на Сайті Програми Учасник отримує сертифікат, що підтверджує статус «Авторизованого Партнера». Сертифікат доставляється силами Організатора або уповноважених Організатором третіх осіб за адресою Учасника, вказаною на Сайті під час реєстрації.

Статус «Авторизований партнер» встановлюється на 1 рік та продовжується кожного разу ще на 1 рік, за умови накопичення 3000 Бонусів за минулий рік.

5.4. Таблиця нарахування Бонусів залежно від серії та моделі обладнання ТМ «Bosch» та ТМ «Buderus» вказана на сайті www.Bosch-Plus.com.ua.

6. Правила Списування Бонусів.

6.1. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» списує з Бонусного рахунку Учасника Бонуси у випадку замовлення Учасником Акційного товару. Право на отримання конкретного Акційного товару надається Учасникові тільки за умови наявності на Бонусному рахунку необхідної кількості Бонусів для отримання такого товару.

6.2. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» здійснює списання Бонусів з Бонусних рахунків Учасників відповідно до вартості Акційного товару, вказаної у Бонусному еквіваленті.

6.3. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» здійснює Процедуру Ануляції Бонусів на таких підставах:

6.3.1. Усі бонуси дійсні протягом 2 років з моменту реєстрації Учасником у Програмі та після закінчення вище вказаного строку анулюються 100 відсотків Бонусів, накопичених на Бонусному рахунку за цей період;

6.3.2. у випадку вилучення Учасника з Учасників Програми;

6.3.3. у випадку, якщо Бонуси були нараховані помилково, у тому числі у результаті технічного збою, збою у роботі програмного забезпечення і т. і.;

6.3.4. у випадку, якщо нарахування Бонусів виявилося результатом недобросовісних дій Учасника або третьої особи.

6.4. Ануляція Бонусів, які списуються на підставах, перерахованих у п.6.3., відбувається у такому порядку:

6.4.1. Для п. 6.3.1.: Учасника буде повідомлено за 3 місяці щодо ануляції Бонусів за допомогою розміщення інформації на Сайті або іншим способом.

6.4.2. Для п. 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4.: Учасника буде повідомлено із зазначенням причини ануляції у день ануляції Бонусів за допомогою розміщення інформації на Сайті або іншим способом.

6.4.3. Округлення Бонусів, які підлягають Ануляції з кожного Бонусного рахунку, відбувається у більшу сторону до цілого Бонуса.

7. Правила отримання Акційного товару.

7.1. Для отримання Акційного товару Учасник має обрати відповідний Акційний товар серед Акційних товарів, представлених у Магазині подарунків.

7.2. Право на отримання конкретного Акційного товару надається Учасникові тільки за наявності на Бонусному рахунку необхідної кількості Бонусів для отримання даного Акційного товару.

7.3. Під отриманням Акційного товару мається на увазі право на його придбання за Акційною ціною (1,20 грн, включно з ПДВ). Оплата здійснюється на підставі наданого Організатором рахунку-фактури шляхом перерахування грошових коштів через відділення банку(-ів) та/або з банківського рахунку Учасника на поточний рахунок Організатора, вказаний у рахунку-фактурі.

7.4. Акційний товар відвантажується та доставляється Учаснику впродовж 30 днів з моменту отримання Організатором заявки на отримання конкретного Акційного товару та сплати Акційної ціни за нього. Таке відвантаження та доставка здійснюється силами Організатора або уповноважених Організатором третіх осіб.

7.5. Колір, комплектація, зовнішній вигляд доставленого Учасникові Акційного товару може відрізнятися від вказаного у Магазині подарунків та/або в інформаційних матеріалах.

7.6. Якщо з будь-яких причин, незалежних від ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та/або Організатора, вказаний Акційний товар не може бути доставленим впродовж строку, встановленого в п.7.4. цих Правил (наприклад: відповідний Акційний товар знято з виробництва; Акційний товар неможливо придбати на території України; Акційний товар відсутній на складі), Організатор залишає за собою право запропонувати Учаснику доставку обраного Акційного товару впродовж 90 календарних днів та/або аналог обраного Акційного товару, Учасник, у разі згоди на збільшення строків доставки та/або заміну Акційного товару на аналог, направляє лист з даною інформацією з електронної пошти, вказаної під час реєстрації в Програмі, на електронну адресу Організатора: boschplus@boschplus.info або zakaz@boschplus.info.

7.7. Якщо Учасник, у випадках, передбачених п. 7.6. Правил, не погоджується на збільшення строків доставки Акційного товару та/або аналог Акційного товару не може бути доставленим, або не влаштовує Учасника, Бонуси, списані за отримання Акційного товару за Акційною ціною, будуть повернені на Бонусний рахунок Учасника, а Учасник Програми буде повідомлений щодо цього через Сайт або іншим способом. При цьому, якщо Учасник сплатив Акційну ціну, така Акційна ціна перераховується на банківський рахунок Учасника або повертається Учаснику іншим способом, не забороненим законодавством України.

7.8. Акційний товар, за який сплачена Акційна вартість, надсилається лише на ім'я Учасника і тільки за адресою Учасника, які вказані на Сайті, або на адресу, що була змінена СПК у телефонному режимі за проханням Учасника, під час попереднього підтвердження замовлення. Для отримання Акційного товару, Учасник, або уповноважена ним особа, зобов'язаний перевірити цілісність Акційного товару, поставити підпис про отримання товару, вказати ПІБ, поставити печатку (якщо печатка використовується у господарській діяльності Учасника) на супровідних документах та підписати документ кур’єрської служби, що засвідчує доставку Акційного товару Учаснику. Супровідними документами є видаткова накладна на Акційний товар. При отриманні Акційного товару Учасник пред’являє документ, що посвідчує особу. У випадку, якщо Акційний товар отримує не особисто Учасник (ФОП та/або керівник юридичної особи), при отриманні Акційного товару обов’язково надається довіреність на одержання Акційного товару. Належним чином підписані супровідні документи та довіреність на одержання Акційного товару (якщо Акційний товар отримує не особисто Учасник) надаються представнику кур’єрської служби, який здійснює доставку Акційного товару, під час отримання такого Акційного товару, для передачі Організатору.

7.9. Уся відповідальність за сплату можливих податків та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України, що виникають в Учасника відповідно до законодавства України, за отримання Акційного товару, лежить на Учасникові.

7.10. Ні ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД», ні Організатор, ні будь-які треті особи, задіяні в організації Програми, не несуть відповідальність за сплату/несплату можливих податків та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством України, за отримання Акційного товару за Акційною ціною Учасником Програми.

7.11. Відповідальність за сплату податків, що виникають при продажу Акційного товару за Акційною ціною, несе Організатор.

7.12. Організатор та/або уповноважені ним особи не несуть відповідальності за неможливість отримання Акційного товару Учасником, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та/або уповноважених ним осіб, в т.ч. у разі, якщо контактна адреса, ім'я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку з Учасником було вказано невірно та/або нерозбірливо або було змінено, та/або у випадку не підписання супровідних документів, в тому числі у випадку не проставлення печатки або інших обов’язкових реквізитів на супровідних документах, відсутності документів, що посвідчують особу, та/або не надання документів, необхідних для отримання Акційного товару, в тому числі відсутності довіреності на отримання Акційного товару (якщо Акційний товар отримує не особисто Учасник) тощо. При цьому Акційний товар Учаснику не надається та повторно Організатором не надсилається, окрім випадків, передбачених цими Правилами. В такому випадку Учасник, впродовж 4 календарних днів, після доставки Акційного товару на склад перевізника, де зберігається даний товар, має право самостійно отримати такий Акційний товар на складі перевізника, де зберігається товар, з дотриманням вимог, передбачених п.7.8. Правил, або впродовж 30 календарних днів, після закінчення строку вказаного вище, має право за власний рахунок (самостійно, без будь-якої компенсації) оплатити повторну доставку Акційного товару на свою адресу (Учасник самостійно оплачує вартість доставки Акційного товару при його отриманні).

7.13. У випадку, якщо Учасник, в установлені в п.7.12. Правил строки самостійно не забирає Акційний товар зі складу перевізника та/або не сплачує повторну доставку Акційного товару на свою адресу, вважається, що Учасник відмовився від отримання Акційного товару, при цьому Бонуси, списані за Акційний товар, не повертаються на Бонусний рахунок Учасника, а сума сплаченої Акційної ціни не перераховується на банківський рахунок Учасника та/або не повертається Учаснику іншим способом, не забороненим законодавством України.

8. Правила повернення Акційних товарів.

8.1. Підтверджені, сплачені та доставлені Акційні товари не можуть повертатися з відновленням Бонусів на Бонусному рахунку Учасника за винятком причин, перерахованих у п. 8.2. Правил.

8.2. Акційний товар може повертатися у випадку:

8.2.1. виявлення невідповідності Акційного товару за якістю під час прийому, з обов’язковим складанням двостороннього Акта. Датою прийняття Акційного товару є дата підписання супровідного документа (видаткової накладної);

8.2.2. пошкодження/поломки Акційного товару під час доставки, з обов’язковим складанням двостороннього Акта.

8.3. У випадках, описаних у п. 8.2., Учасник має звернутися до Організатора в письмовій формі на електронну адресу Організатора: boschplus@boschplus.info або zakaz@boschplus.info. з проханням повернення бракованого Акційного товару з наданням письмових доказів причини повернення, накладної на товар та Акта, вказаного в п. 8.2. Правил. Претензії Учасника, пов'язані з пошкодженням/поломкою Акційного товару, приймаються протягом 3(трьох) днів з моменту доставки (дати прийняття).

8.4. За бажанням Учасника, за умови обґрунтованого повернення Акційного товару на підставах, передбачених п. 8.2., надсилається заміна неякісного/пошкодженого Акційного товару аналогічним Акційним товаром, або Бонуси, списані за Акційний товар, будуть повернені на Бонусний рахунок Учасника. При цьому, у випадку повернення списаних Бонусів на Бонусний рахунок Учасника, сума сплаченої Акційної ціни перераховується на банківський рахунок Учасника або повертається Учаснику іншим способом, не забороненим законодавством України.

8.5. Повернення Акційного товару, відповідно до положень, передбачених у цьому розділі 8 Правил, здійснюється за рахунок Учасника шляхом відправлення та/або доставки Акційного товару (в повній комплектації та з усіма документами на товар) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара 50, ТОВ «РАМ 360».

9. Служба підтримки клієнтів за програмою лояльності (СПК).

9.1. За умови виникнення питань за Програмою або будь-яких інших труднощів, пов'язаних з використанням Сайту, операціями нарахування/списання Бонусів, доставки Акційного товару, Учасник може звертатися до СПК.

9.2. В інтересах Учасника та для збереженості даних, що знаходяться у Особистому кабінеті Учасника, перед тим як відповісти на питання Учасника, співробітник СПК може запитати представника Учасника інформацію для встановлення особи. Якщо встановити особу представника Учасника неможливо, співробітник СПК має право відхилити запит цього Учасника. СПК залишає за собою право вести запис телефонних розмов між СПК та Учасником, про що повідомляє Учасників під час з'єднання з оператором СПК.

9.3. Учасник може перевірити баланс на своєму Бонусному рахунку тільки через Сайт. Співробітники СПК не вповноважені надавати інформацію про кількість накопичених Бонусів. За умови виникнення суперечливих питань щодо суми накопичених Бонусів необхідно звертатися до Організатора у письмовому вигляді за адресою: boschplus@boschplus.info.

9.4. За умови виникнення спорів щодо виконання замовлення Організатор почне розгляд спору тільки за умови пред'явлення Учасником запиту, відправленого з електронної пошти, вказаної під час реєстрації у Програмі.

10. Оновлення контактних даних Учасника.

10.1. Зміну контактних даних Учасника Програми Учасник може самостійно здійснити через Сайт.

10.2. Організатор перевіряє змінені Учасником данні, та у випадку виникнення невідповідностей, має право запросити в Учасника документальне підтвердження змінених даних.

11. Отримання інформації.

11.1. Магазин подарунків та Сайт є основними джерелами інформації для Учасника. Перелік усіх Акційних товарів, доступних для Учасника, а також їхній зовнішній вигляд та опис будуть представлені у Магазині подарунків на Сайті та в інших джерелах інформації.

11.2. ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та Організатор не несуть відповідальності за можливі проблеми, пов'язані з практичним використанням Акційних товарів, а також за друкарські помилки різного характеру. Фотографії у Магазині подарунків представлені винятково для інформації Учасників. До Акційних товарів додаються лише ті аксесуари, які перераховані у Магазині подарунків (монтажні прилади та аксесуари, а також батарейки можуть не входити у набір самого Акційного товару). ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та/або Організатор має право заблокувати замовлення певних Акційних товарів залежно від їхньої наявності на складі. За особливих обставин, зокрема у випадках, вказаних у цих Правилах, ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» може повертати Бонуси, списані під час замовлення, назад на Бонусний рахунок Учасника.

11.3. За допомогою маркетингових інструментів ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та/або уповноважена ним особа може проводити кампанії з дослідження своєї бази клієнтів, у ході яких може надсилати Учасникові електронні та SMS-повідомлення. Якщо Учасник не хоче отримувати розсилку від ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» та партнерів Програми, йому необхідно скасувати відповідне поле у реєстраційній формі на Сайті. Пізніше Учасник може змінити своє бажання на Сайті або через СПК.

12. В межах Програми лояльності Bosch Plus, для Учасників, можуть проводитись додаткові Акції, умови участі в яких будуть визначені у Правилах відповідних Акцій, згідно пункту 4.9 цих Правил. Беручи участь в Акціях Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами Програми лояльності Bosch Plus та правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. У всьому, що не встановлено в Правилах Акцій, застосовуються положення Правил Програми лояльності Bosch Plus.

13. Обробка персональних даних

13.1. Захист Вашої конфіденційності під час обробки ваших персональних даних є важливим завданням, якому ми приділяємо особливу увагу під час наших бізнес-процесів. Будь-які персональні дані, зібрані нами, обробляються конфіденційно та відповідно до правових положень. Захист даних та інформаційна безпека є частиною нашої корпоративної політики. Якщо ви хочете побачити, як ми обробляємо Ваші дані в рамках Програми лояльності Bosch Plus, будь ласка, натисніть тут.

13.2. Заповнення представником Учасника (фізична особа-підприємець, власник або керівник компанії, що здійснює продаж чи встановлення опалювального і водогрійного обладнання марки «Bosch» або «Buderus», який уповноважений діяти від імені компанії на підставі відповідних установчих документів), реєстраційної форми на Сайті означає згоду на обробку персональних даних згідно з Заявою про конфіденційність персональних даних. Дані, що містяться в реєстраційній формі, надаються фізичною особою самостійно.

13.3. Заповнюючи реєстраційну форму на сайті фізична особа тим самим надає свою згоду та дозвіл ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» на збирання, обробку будь-ким способом та безкоштовне використання наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, номера телефону, поштової адреси, адреси електронної пошти, IP-адреси, а також інших даних, що вказуються в реєстраційній формі або самостійно надаються для участі в Програми лояльності Bosch Plus, або будуть надані ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» в майбутньому (надалі — «Персональні дані») та на доступ до таких даних Організатора для реалізації його зобов’язань визначених даними Правилами. В окремих випадках персональні дані можуть бути передані третім особам з групи компаній Robert Bosch, включаючи транскордонну передачу даних.

Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя — НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.

Персональні дані зберігаються у базі даних чи окремо та використовуються для цілей реалізації Програми лояльності Bosch Plus та подальших маркетингових заходів виключно з метою організації повідомлень та розсилки інформаційних, рекламних матеріалів щодо Програми лояльності Bosch Plus, в тому числі щодо опалювальної та кліматичної техніки та продукції Bosch, Buderus та ін. Дана згода дається безстроково, але може бути відкликана в будь-який час за допомогою направлення відповідного звернення електронною поштою boschplus@boschplus.info

Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 301Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

13.4. Особа може відкликати тільки згоду відносно власних даних. Якщо фізична особа хоче відкликати свою згоду на обробку персональних даних після відповідного звернення електронною поштою, вся інформація стосовно такої фізичної особи та накопичені Учасником, якого зареєструвала така фізична особа, Бонуси будуть видалені з Програми лояльності Bosch Plus без можливості відновлення історії реєстрацій тощо, окрім випадків, коли контактні дані Учасника було змінено у відповідності до Правил участі в ПЛ Bosch Plus, зокрема, розділу 10 Правил. Дане правило про видалення даних не стосується випадків, коли у ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» існують законні підстави та необхідність збереження окремих персональних даних, наприклад для цілей виконання податкового законодавства.

13.5. Заповнюючи реєстраційну форму на Сайту фізична особа підтверджує, що з моменту заповнення реєстраційної форми на Сайті вона належним чином повідомлена про мету збору своїх Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, права, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким її дані передаються.

13.6. Якщо власник або керівник компанії реєструє інших співробітників своєї компанії в Програмі лояльності Bosch Plus, він зобов'язаний повідомити своїм співробітникам, що він надає їх персональні дані ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» згідно з Заявою про конфіденційність персональних даних, та вважається таким, що (1) отримав в інтересах ТОВ «Роберт Бош Лтд» згоду цих співробітників на обробку їх персональних даних, а також повідомив таких працівників про мету збору їх Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, права, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким персональні дані передаються.

14. Відповідальність за порушення Правил

Організатор Програми та Замовник Програми (кожен окремо) вправі на власний розсуд (1) анулювати реєстрацію Учасників та/або (2) анулювати нараховані бонуси та/або (3) призупиняти/анулювати видачу Акційного товару у разі:

  • виявлення мнимих реєстрацій (зокрема, реєстрація нових Учасників, котрі упродовж наступних 3 місяців не отримають власних Бонусів),
  • виявлення шахрайських дій (в тому числі тих, що за своєю суттю є обманом, без ознак кримінального правопорушення);
  • виявлення підозрілих активностей (зокрема, велика кількість реєстрацій нових учасників за короткий проміжок часу за запрошенням одного і того ж Учасника – у порівнянні зі статистичною активністю інших поточних Учасників тощо);
  • подання Учасником інформації, що не відповідає дійсності, або не може в подальшому бути підтверджена Учасником на запит Організатора Програми або Замовника Програми;
  • невиконання Учасником інших вимог чи вказівок, в тому числі подання додаткових даних, авторизації чи надання додаткової згоди на обробку персональних даних.

Організатор Програми та Замовник Програми приймають таке рішення самостійно, рішення оскарженню не підлягає.

Додаток 1 до правил участі у Програмі лояльності Bosch Plus

1. Правила Акцій.

1.1. Правила Акції «Запроси друга» (Акція).

Кожен Учасник Програми лояльності Bosch Plus отримує додаткові 80 Бонусів на Бонусний рахунок, за кожного запрошеного і активованого нового Учасника (для цілей Акції надалі використовується також термін «Друг-інсталятор»). Початок Акції 17.09.2018 року. Кінець акції може бути повідомлено додатково.

Для того, щоб запросити Друга-інсталятора, Учаснику Програми лояльності Bosch Plus необхідно:

  1. Увійти в Особистий кабінет і натиснути кнопку «Запросити друзів».
  2. Отримати лист з інструкцією на власну електронну пошту, яка була вказана Учасником Програми лояльності Bosch Plus при реєстрації в Програмі.
  3. Після дотримання інструкції, отримати лист з кодом запрошення, що генерується щоразу для кожного нового друга, - на власну електронну пошту, яка була вказана Учасником Програми лояльності Bosch Plus при реєстрації в Програмі.
  4. Електронний лист з кодом запрошення необхідно переслати на електронну пошту Друга-інсталятора.

Для запрошення кожного Друга-інсталятора необхідно зробити всі дії 1-4, які вказані вище.

Після реєстрації та активації Друга-інсталятора, за кодом запрошення, та згідно загальних положень цієї Програми лояльності Bosch Plus, Організатор Програми нараховує Учаснику Програми лояльності Bosch Plus, який запросив такого Друга-інсталятора, 80 Бонусів на Бонусний рахунок, які дійсні у системі 2 роки.

Прийняти участь в Акції можуть лише Учасники Програми лояльності Bosch Plus, зареєстровані в Програмі. Приймаючи участь у Акції Учасники гарантують, що вони отримали згоду від осіб (Друга-інсталятора) на надіслання їм коду активації, а також на передання їх персональних даних Замовнику та Організатору Програми лояльності Bosch Plus. Особа, яка вважається Другом-інсталятором з моменту реєстрації у Програмі лояльності Bosch Plus вважається такою, що надала безпосередньо Замовнику та Організатору Програми лояльності Bosch Plus згоду на обробку власних персональних даних.

Замовник та Організатор Програми лояльності Bosch Plus залишають за собою право перевіряти достовірність даних упродовж періоду дії Акції, в тому числі анульовувати реєстрацію Учасників (включаючи осіб які іменуються як Друг-інсталятор) та/або нараховані в рамках Акції бонуси у випадку виявлення мнимих реєстрацій (зокрема, реєстрація нових Учасників, котрі упродовж наступних 3 місяців не отримають власних Бонусів), або шахрайських дій або підозрілих активностей (зокрема, велика кількість реєстрацій нових учасників за короткий проміжок часу за запрошенням одного і того ж Учасника – у порівнянні зі статистичною активністю інших поточних Учасників тощо).

ТОВ «РОБЕРТ БОШ ЛТД» може прийняти рішення щодо зупинки Акції «Запроси друга» у будь-який час та з будь-якої причини, попередньо повідомивши про це Учасників через Сайт або іншими способами, наприклад, надіславши повідомлення на вказану під час реєстрації адресу електронної пошти.

Якщо у вас виникли питання, напишіть нам на boschplus@boschplus.info

Цей веб-сайт використовує лише ті файли cookies, які технічно необхідні. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перевірте інформацію "Використання cookie" в повідомленні про захист даних.
Я погоджуюсь Умови Cookies